เราเป็นใคร?

โรงเรียนนวดแผนไทยโยคะ
เครือข่ายเดียวกับ อโศกอนันดา ซันไชน เน็ทเวิร์ค

Photoโรงเรียนนวดแผนไทยโยคะ


อาจารย์ชัยยุทธ ปิยะสิทธิ

ท่านเสียชีวิต ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗
อาจารย์ชัยยุทธ ปิยะสิทธิ วีรบุรุษคนไทยคนหนึ่งที่ทำให้การนวดไทยแบบทางเหนือได้แผ่ขยายไปทั่วโลกในศตวรรษที่ ๒๐ วาระสุดท้ายของท่าน ได้สิ้นลมอย่างสงบ โดยไม่ทุกข์ทรมาน
ด้วยโรคหัวใจวาย อย่างฉับพลัน ซึ่งเป็นตามความปรารถนาของท่าน
นักเรียนจากทั่วโลก ต่างประทับใจในเทคนิคการสอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีความกลมกลืนกัน มีการไหลเวียนของพลังเสมือนจังหวะการเต้นรำ เป็นการสอนแบบจิตวิญญาณที่เป็นอิสระ


อโศกอนันดา

๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘
การจากไปของอาจารย์อโศกอนันดา หรือ (ฮาราด บรัช)
ชาวเยอรมันที่สนใจศึกษาเรื่องการนวดไทย
เป็นคนแรกของโลกที่พิมพ์หนังสือแนะนำการนวดไทยเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้การนวดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
ท่านได้ศึกษาวิชาการนวดไทยจากอาจารย์ชัยยุทธกับอาจารย์พิเชษฐ์ และเพิ่มพูนวิชาการนวดไทยมาตลอดระยะเวลากว่า๒๐ปี บั้นปลายชีวิตของท่านได้ตั้งถิ่นฐานที่ประเทศนิวซีแลนด์ในสถานพักฟื้นเพื่อสุขภาพ นิวซีแลนด์ เฮ็ล ชาเทอ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รักษาแบบธรรมชาติโดยวิธีนวดไทย


คาโอริ เอนโด

ประวัติส่วนตัว

เกิดที่ประเทศญี่ปุ่น ในจังหวัดคานากาว่า เมืองโยโกะฮาม่า
จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัย ทามากะว่า คณะอักษรศาสตร์ สาขาศิลปะหลักสูตรการย้อมสีและสิ่งทอ
ตอนเป็นเด็ก ต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคภูมิแพ้เกี่ยวกับผิวหนัง ในช่วงอายุ ๒๐ปีเศษ อาการก็ยิ่งทรุดหนักลง
จึงตัดสินใจไปรักษาตัวที่อเมริกา ในช่วงเวลานั้น ด้วยพลังการรักษาแบบธรรมชาติได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก ทำให้เกิดความสนใจในวิธีการรักษาแบบธรรมชาติและวิธีบำบัดแบบทางเลือกใหม่
หลังจากที่กลับประเทศ ก็ได้ทดลองวิธีการรักษาทางธรรมชาติอีกหลายอย่าง แต่ที่ชอบและหลงใหลที่สุดก็คือวิธีการการนวดไทย จึงได้ศึกษาและเผยแผ่เพิ่มพูนความรู้มาตลอด
๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ ชัยยุทธ ปิยะสิทธิ และอยู่ดูแลท่านในวาระสุดท้ายของชีวิต
เนื่องจากคำสัญญาที่มีไว้กับอาจารย์ ต่อมาจึงได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อโศกอนันดาด้วย ดิฉันได้รับการถ่ายทอดวิธีความรู้ตำราการนวดไทยโยคะที่ท่านทั้งสองได้ศึกษาค้นคว้ามาตลอดชั่วชีวิต และได้รับการยอมรับจากสถาบัน นิวซีแลนด์ เฮ็ล ชาเทอ ว่าเป็นผู้มีความรู้ด้านการนวดไทยโยคะ
ข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของอาจารย์อโศกอนันดาทำให้ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดตำราฉบับนี้ในโลกนี้มีเพียง๓คน
หลังจากที่อาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งสองที่ได้เสียชีวิต ดิฉันก็ได้ก่อตั้ง โรงเรียนนวดแผนไทยโยคะ ซันไชน เน็ทเวิร์ค เจแปน สืบทอดเจตนารมย์การสอนด้วยจิตและวิญญาณของอาจารย์ผู้มีพระคุณ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถาบันการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป
ดิฉันยังมีความเคารพนับถือเป็นพิเศษต่อเหล่าอาจารย์ที่โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นจุดกำเนิดการนวดแผนไทย ทุกครั้งที่มีโอกาส ดิฉันจะแวะเวียนไปเยี่ยมเยี่ยมและทบทวนวิชาความรู้ ในที่นี้ เวลาที่ยืนตรงหน้าอาจารย์ผู้มีพระคุณ ที่อยู่ภายในวัดโพธิ์ (จะรู้สึกสดชื่นเหมือนกลับมาเป็นผู้เริ่มฝึกใหม่)


คุณวุฒิ

๒๕๓๗ปริญญาทางศิลปศาสตร์
๒๕๔๑นักโภชนาการ
๒๕๔๒ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
๒๕๔๗ผู้ผ่านการอบรม การนวดแผนไทยโยคะ ซันไชน เน็ทเวิร์ค
โดยอโศกอนันดา
๒๕๔๗ได้รับการรับรองจากสถาบันนิวซีแลนด์ ชาเทอ ออฟ เฮ็ล แพร็คทิชชันเนอ อินคอโพเรท ในฐานะผู้ฝึกอบรมการนวดบำบัดธรรมชาติ (นวดไทยโยคะ)
คุณวุฒิกลุ่ม เกนได เรอิกิ
คุณวุฒิผู้ฝึกหัดกลุ่ม ออร่า โซมา


คุณวุฒิไทย

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์)
หลักสูตรหัตถศาสตร์
หลักสูตรหัตถศาสตร์บำบัด
นวดเท้า
การนวดทารกและเด็ก
การนวดดูแลสุขภาพผู้หญิง
นวดน้ำมันและน้ำมันหอมระเหย
โรงเรียนแพทย์แผนไทย ชีวกโกมารภัจจ์ หรือ คลีนิคบรรเทาทุกข์การแพทย์แผนไทย
โรงเรียนไอทีเอ็ม (อินเตอร์เนชั่นแนล เทรนนิ่ง แมซาช)
การนวดบำบัดรักษาด้วยการกดจุด นวดไทยแผนโบราณระดับ ๑,๒,๓,๔
หลักสูตรครูผู้ฝึกสอน นวดไทยแผนโบราณระดับ ๕,๖
โรงเรียนสอนนวดจับเส้น อาจารย์เล็ก ไชยา
หลักสูตรขั้นต้น โดย อาจารย์เล็ก ไชยา


กลุ่มสมาชิก