เราอยู่ที่ไหน?

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่
:
เอ็นโซ ลิมิเต็ด
โรงเรียนนวดแผนไทยโยคะ / ซันไชน เน็ทเวิร์ค เจแปน
๒๘๑๑ คามิอิดะ อิซึมิ โยโกะฮาม่า
คานากาว่า ๒๔๕-๐๐๑๘ เจแปน
โทรศัพท์
:
๘๑-๔๕-๘๐๒-๙๙๐๕

ศูนย์ศึกษา อิซึ

ที่อยู่
:
เอทีเอ็ม ศูนย์ศึกษาอิซึ
๑๙๙๒-๑๔ คามิชิไรว่ะ อิซึ
ชิซึโอกะ ๔๐๑-๒๕๐๒ เจแปน
โทรศัพท์,แฟกซ์
:
๘๑-๕๕๘-๘๓-๕๐๖๗
สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด
:
จังหวัดชิซึโอกะที่มีภูเขาไฟฟูจิ อยู่ระหว่างเมืองโตเกียวกับเมืองโอซาก้า สถานีที่เข้าถึงท่านสามารถเดินทางโดยใช้รถไฟด่วนชินคันเซนสายโทไคโด(เส้นทางระหว่างเมืองโตเกียวกับเมืองเกียวโต)ลงที่สถานีรถไฟมิชิมะ เพื่อต่อรถไฟสายอิซึฮาโกะเนมายังสถานีรถไฟชูเซนจิ

Map Izu

Zoom Map of ATM IZU

Map detail