ปรัชญาของเรา

เพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มจากภายในช่องทอ้ง ด้วยการนวดแผนไทยโยคะกันนะคะ

การนวดแผนโบราณไทยเป็นศาสตร์การบริหารร่างกายที่คำนึงถึงเทคนิคการเคลื่อนไหวและการบริหารลมหายใจแบบโยคะ
ในทางปฏิบัติ จะเน้นการทำจิตใจให้สงบนิ่ง ไม่ไหวติ่ง สิ่งสำคัญที่สุดคือจิตใจต้องไม่ฟุ้งซ่าน
การที่จะทำให้จิตใจสงบนิ่งได้นั้น คือ การควบคุมลมหายใจจากช่องท้องช่วงล่าง (จุดตันเถียน จะอยู่บริเวณช่องท้องล่างใต้สะดือ) กล่าวกันว่า ถ้าใส่พลังที่จุดนี้จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีจิตใจที่แข็งแกร่ง
ก่อนอื่นต้องรวบรวมสมาธิไว้ที่ลมหายใจของตัวเอง
ลมหายใจเป็นพื้นฐานของการมีชีวิต
หากหยุดหายใจแล้ว ก็จะไปสู่โลกแห่งความตายได้อย่างง่ายดาย
อยากจะให้สัมผัสถึงความสำคัญของลมหายใจว่าเป็นอย่างไร
ขั้นต่อไปอยากจะให้ผู้เรียนได้สัมผัสความรู้สึกของร่างกายผ่านระบบการหายใจกับการบริหารโยคะ โดยเทียบกับร่างกายของตนเอง
ต่อไปในขั้นที่สามจากสภาพร่างกายของตัวเอง ให้สัมผัสถึงสภาพของจิตใจ ทำความเข้าใจ สภาพตื่นกลัวของจิตใจและร่างกายเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟู
จากการนวดไทยโยคะเป็นเส้นทางลัดที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี เหนือสิ่งอื่นใดเราจึงอยากจะเป็นผู้ช่วยเหลือให้มีการแผ่ขยายให้เพิ่มมากขึ้น
โดยมีผู้บุกเบิกอย่างอาจารย์ คาโอริ เอนโด ซึ่งศึกษาค้นคว้าและเชื่อมั่นว่า การรักษาแบบธรรมชาติเป็นวิธีที่ดีที่สุด
การรับรู้ถึงร่างกายของตนเองผ่านการนวดไทยโยคะ ดิฉันและคณะทำงานของเอทีเอ็มเรายินดีและพร้อมจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เราปรารถนาให้นักเรียนทุกท่านที่ได้รับการฝึกอบรมได้สนุกสนานกับการเรียน

Photo
Photo