คอร์สฝึกอบรมของเรา

เราแบ่งระดับชั้นเรียนออกเป็นสี่ระดับ ตั้งแต่  ระดับทดลอง, ระดับเบื้องต้น, ระดับสูง, ระดับครูผู้สอน

คอร์สทดลอง

คอร์สแนะนำสำหรับผู้ที่มีความสนใจการนวดไทยโยคะ
สำหรับท่านที่พำนักชั่วคราว ท่านสามารถแวะเดินทางท่องเที่ยวอิซึ,ฮาโกะเน่ และสถานที่ที่มีพลังพิเศษอย่างภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ระหว่างเมืองโตเกียวและเมืองเกียวโต

คอร์สเบื้องต้น

จะเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่การฝึกลมหายใจพร้อมไทยโยคะโดยเริ่มจาก(การบริหารแบบฤาษีดัดตนและการทำสมาธิ) ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคพื้นฐานที่โรงเรียนวัดโพธิ์กรุงเทพฯ
สำหรับท่านที่ได้รับใบผ่านการอบรมแล้ว จะสามารถต่อคอร์สชั้นสูงได้ง่าย

คอร์สระดับสูง

เป็นรูปแบบการนวดไทยสไตน์ทางเหนือ โดยใช้พื้นฐานการฝึกจากงานเขียนของอโศกอนันดา ซันชาย เน็ทเวิร์ค เป็นหลัก
ระดับนี้จะได้รับการอบรมโดยอาจารย์ จากเอทีเอ็ม ซันชาย เน็ทเวิร์ค ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอย่างดี ๕ท่าน ผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร สามารถฝึกฝน และเพิ่มเติมต่อไปในระดับครูผู้สอน

ระดับครูผู้สอน

ท่านที่ได้รับการอบรมผ่านครบทุกคอร์ส จะได้รับประกาศนียบัตรด้านการเป็นผู้ฝึกสอน และใช้ฝึกสอนต่อในสถาบันต่าง ๆ

คอร์สพิเศษอื่น ๆ

・ คอร์สสำหรับผู้พำนักสถานที่ท่องเที่ยวน้ำพุร้อน (ค่าที่พัก๑คืน มีราคาตั้งแต่ ๒,๕๐๐เยน สถานที่พักสามารถจัดได้ตามงบประมาณ)
・ มีบริการจัดส่งอาหารกลางวันในรูปแบบอาหารเพื่อสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ(จัดเตรียมเฉพาะท่านที่มีความประสงค์เท่านั้นโดยมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลา บางกรณีอาจมีการจัดส่งโดยร้านอาหารปลอดสารพิษแทน)
・ คอร์สนอกสถานที่
・ คอร์สสำหรับกลุ่มย่อย
・ คอร์สเฉพาะบุคคลตามระดับความสามารถ, ระดับโครงร่าง (จัดให้เหมาะสมทั้งอาจารย์และผู้อบรม)
・ การออกใบประกาศนียบัตร แยกตามแต่ละคอร์ส
・ การออกใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม, การต่ออายุ (มีอายุใช้หนึ่งปี)

แต่ละคอร์ส สามารถอบรมเป็นภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ

คอร์สทดลอง
คอร์สเบื้องต้น
คอร์สระดับสูง
คอร์สระดับครูผู้สอน